Skontaktuj się z organizacją uczestniczącą w programie
przedstawiciela ds. ochrony danych VeraSafe

Twoje zapytanie

Krótkie podsumowanie obsługi Twojego zapytania:

Jak prawdopodobnie wiesz, celem tego formularza jest ułatwienie nawiązania kontaktu z organizacjami spoza UE i/lub spoza Wielkiej Brytanii, które przetwarzają Twoje dane osobowe. Z tego względu wszelkie dane, które przekażesz w tym formularzu, zostaną przekazane do zagranicznej organizacji, którą wskazujesz w polu „Nazwa organizacji, której dotyczy Twoje zapytanie” powyżej, aby pomóc w rozwiązaniu Twojej sprawy. Uwaga: prawdopodobnie nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi na swoje zapytanie od VeraSafe. O ile zagraniczna organizacja nie upoważni nas wyraźnie do udzielenia Ci odpowiedzi bezpośrednio, zagraniczna organizacja będzie w pełni odpowiedzialna za samodzielną obsługę Twojego zapytania, bez jakiegokolwiek udziału VeraSafe. Pełniąc rolę przedstawiciela działającego w imieniu organizacji zagranicznych, możemy ułatwić komunikację między Tobą a taką organizacją, jednak nie mamy możliwości samodzielnego rozwiązania Twojego zapytania. Chcemy Ci pomóc, ale nie mamy uprawnień, by zmusić jakąkolwiek zagraniczną organizację do odpowiedzi na Twoje zapytanie, nawet jeśli oboje (Ty i my) uważamy, że odpowiedź powinna zostać udzielona.

Ponieważ VeraSafe ma prawny obowiązek przekazania Twojego zapytania do zagranicznej organizacji wskazanej powyżej, Twoje prawa w zakresie żądania, abyśmy nie wykorzystywali Twoich danych w tym celu, są dość ograniczone. Zwróć również uwagę, że prawo zobowiązuje nas do udokumentowania sposobu obsługi Twojego zapytania, co może uniemożliwić nam usunięcie Twoich danych osobowych na Twoje żądanie. Jeżeli nie życzysz sobie przetwarzania swoich danych osobowych przez VeraSafe, nie możesz przekazać nam takich danych osobowych w jakikolwiek sposób. Możesz zawsze skierować swoje zapytanie bezpośrednio do zagranicznej organizacji (zamiast VeraSafe) i nie masz obowiązku wysłania zapytania do VeraSafe.

Przykładowe zapytania, które prawdopodobnie nie zostaną przyjęte przy skorzystaniu z tego formularza:

  • Sprawy dotyczące obsługi klienta
  • Zapytania, które nie dostarczają wystarczających informacji lub kontekstu
  • Skargi zawierające groźby, obelgi lub przekazujące informacje prawne
  • Pytania o poradę prawną
  • Sprawy niezwiązane z ochroną danych
  • Zapytania kierowane do organizacji, które nie wyznaczyły żadnego podmiotu VeraSafe lub podmiotu stowarzyszonego jako swojego przedstawiciela ds. ochrony danych

Przykładowe zapytania, które mogą zostać przyjęte przy skorzystaniu z tego formularza:

  • Istotne wątpliwości dotyczące ochrony prywatności
  • Zapytania z urzędów regulacyjnych
  • Wnioski o skorzystanie z praw w zakresie ochrony prywatności