Obraťte se na organizaci účastnící se programu zástupců pro ochranu osobních údajů společnosti VeraSafe

Váš dotaz

Stručné shrnutí toho, jak bude váš dotaz vyřízen:

Jak pravděpodobně víte, účelem tohoto formuláře je pomoci vám usnadnit kontakt s organizacemi mimo EU a/nebo mimo Spojené království, které zpracovávají vaše osobní údaje. Vzhledem k tomu, že jakékoli údaje, které zadáte v tomto formuláři, budou předány zahraniční organizaci, kterou uvedete v poli „Název organizace, které se váš dotaz týká“ výše, s cílem pomoci vyřešit váš problém. Vezměte na vědomí, že pravděpodobně neuslyšíte žádnou odpověď na váš dotaz přímo od společnosti VeraSafe. Pokud nás zahraniční organizace výslovně neoprávní, abychom vám mohli odpovědět přímo, ponese zahraniční organizace plnou odpovědnost za vyřízení vašeho dotazu sama, bez jakékoli účasti společnosti VeraSafe. V roli zástupce jednajícího jménem zahraniční organizace vám můžeme usnadnit komunikaci mezi vámi a zahraniční společností, avšak nemáme žádnou možnost, jak vyřešit váš dotaz sami. Chceme vám pomoci, ale nemáme žádnou pravomoc, abychom přiměli jakoukoli zahraniční organizaci, aby odpověděla na váš dotaz, i když si oba (vy i my) myslíme, že by měla.

Protože má společnost VeraSafe zákonnou povinnost předat váš dotaz zahraniční organizaci, kterou uvedete výše, vaše práva požadovat, abychom vaše údaje nepoužívali pro tento účel, jsou poněkud omezená. Stejně tak vezměte na vědomí, že máme zákonnou povinnost zdokumentovat, jak vyřizujeme vaše dotazy, což nám může na základě vaší žádosti zabránit ve vymazání vašich osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby společnost VeraSafe zpracovávala vaše osobní údaje, nesmíte nám tyto osobní údaje žádným způsobem předávat. Svůj zájem můžete kdykoli přesměrovat přímo na zahraniční organizaci (namísto společnosti VeraSafe) a nemáte žádnou povinnost zaslat svůj dotaz společnosti VeraSafe.

Příklady dotazů, které pravděpodobně nebudou přijaty pomocí tohoto formuláře:

  • Problémy se službami zákazníkům
  • Dotazy, které neposkytují dostatek informací nebo kontextuInquiries that don’t provide enough information or context
  • Stížnosti, které zahrnují jakékoli hrozby, vulgární výrazy nebo doručování právních oznámení
  • Žádosti o právní poradenství
  • Problémy nesouvisející s ochranou údajů
  • Dotazy směřující na organizace, které nestanovily jako svého zástupce pro ochranu osobních údajů žádný subjekt ani přidruženou společnost VeraSafe

Příklady dotazů, které pravděpodobně budou přijaty pomocí tohoto formuláře:

  • Opodstatněné obavy o ochranu osobních údajů
  • Dotazy od regulačních orgánů
  • Žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů